mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Beliggenhet

Forfatter: Snorre Tessem

Illustrasjon fra SALVA nr. 4, 1966.
Illustrasjon fra SALVA nr. 4, 1966.

Artikkelen er skrevet av Snorre Tessem for ”Helgådalsnytt” – Jubileumsutgave 2011. Tekst og illustrasjoner er frigitt og tilrettelagt for nett.

Åkervoldforekomsten ligger i samme kisdrag som Malså. Den strekker seg fra Gaulstad og Mokk til Årstad i sørvest. Åkervoldgruva ligger nordvest for enden av Langmyra på sørvestre siden av Grenseklumpen.

Forekomsten er angitt med østre kisgang, som er den primært viktigste mineraliseringen og Rørosgangen. I tillegg til dette er det et skjerp ved Grensbekken, videre 150 m sørvest for østre kisgang. Følger en 350 m langs strøket til Lifjellgangen, er det en blotning i dagen med mektighet på 2m. Nevnes skal også at mellom Ækervoldgruva og Malså er det i Sagdalen neddrevet en synk etter en antatt mineralisering.

Beliggenhet
Geologi
Åkervoldgruva registreres
Forsøksdrift i 1892
Arbeidsstokken
Rørosgruva
Driften på 1900-tallet
Avslutning