mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Geologi

Forfatter: Snorre Tessem

Båndet med grønnstein inneholder et kisdrag med flere gruver. Utsnitt av berggrunnskartene Trondheim og Østersund 1:250.000, NGU.

Skjækerdalen er oppgitt å ha blitt dannet for 450 millioner år siden ved en forskyvning av jordskorpen. Samtidig ble Hyllfjellet, Snusvola og Havren dannet. Noe senere, ved en ny forskyvning, fjellkjedefoldning, ble fjellpartiet vest for Skjækerdalen med den mineraliseringen som vi finner ved Åkervoldgruva, Malså og Mokk dannet. Selve mineraliseringen har oppstått på havbunnen ved såkalte sorte skorsteiner. Gasser fra underforliggende lava med innhold av sulfidig materiale utfelles og danner de nevnte malmførende sonene. Men det skal også sies at nærliggende gabbroide bergarter kan gi muligheter for dypereliggende konsentrerte malmføringer. Undersøkelser har hittil ikke påvist slike dannelser.

I ulike geologiske beskrivelser oppgis forekomsten å være knyttet til rhyolittisk lava – tuff, som er knyttet til grønnsteiner med putestruktur og massive keratofyrer. Det er her på sin plass å sammenligne dette med de tilsvarende bergarter vi finner på Ytterøya, Fines og ikke minst ved Fosdalenforekomsten.

Beliggenhet
Geologi
Åkervoldgruva registreres
Forsøksdrift i 1892
Arbeidsstokken
Rørosgruva
Driften på 1900-tallet
Avslutning