mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Åkervoldgruva registreres

Forfatter: Snorre Tessem

Trallehjul for skinnegang, foto: Snorre Tessem, wireblokk for oppheising av malm og malmtønne, foto: Jon Aksel Bengtsson.

Forekomsten ved Åkervoldgruva ble først registrert hos bergmesteren i Trondheim i 1866 av Ole Åkervold. Av ukjent grunn er det angitt at den også er registrert i 1888 av Rasmus Slipern. Det er ikke angitt at det da har vært drift. Rasmus Slipern var en av interessentene i ”Åkervold og Greens grubefelt”. I brev datert 30. oktober 1891 tilbyr eierne av ovenfor nevnte gruvefelt, Røros Kobberverk, å overta feltet på visse betingelser. Dette ble anbefalt av A. S. Bachke. Bachke var en kjent forretningsmann og bergmann med interesser i Malså. Bachke var en tid bergmester og var med sete på Forberg på Ytterøya leder av gruvedriften der i en periode etter 1861.

Beliggenhet
Geologi
Åkervoldgruva registreres
Forsøksdrift i 1892
Arbeidsstokken
Rørosgruva
Driften på 1900-tallet
Avslutning