mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Forsøksdrift i 1892

Forfatter: Snorre Tessem

Skisse av skisse i og av malmsone tilknyttet Rørosgruva.

Forsøksdrift ble startet i 1892. Til å begynne med så det lovende ut da malmen besto av kobbermineraler uten svovelkis. Det viste seg imidlertid at selv om malmen delvis var mer kompakt og renere enn den i Malså, var den vanskeligere å anrike. For vurdering av mineraliseringen i og av en malmgang ble det både på Røros og i Sulitjelma meislet ut slisser i og av malmføringen for analyser. Det vise bildet at det også er utført ved Åkervoldgruva. Analysene er ikke oppgitt, men grovt angitt som god og simpel kis. Det oppgis imidlertid noe forskjellige beskrivelser av malmføringer med rene kobberkisganger, svovelkisganger med sinkblende og påvisninger av blyglans. Det fremgår av den avbildede geologiske opptegningen.

Beliggenhet
Geologi
Åkervoldgruva registreres
Forsøksdrift i 1892
Arbeidsstokken
Rørosgruva
Driften på 1900-tallet
Avslutning