mandag, 19.04.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Driften på 1900-tallet

Forfatter: Snorre Tessem

Innslag i østre kisgang. Foto: Snorre Tessem.

I 1914 fikk Thorvald Røstad fra Moss anvising i Greens setermark, som anses å være Åkervoldgruva. I 1916 ble det fra Vestly ført elektrisk kraft fram til Malså over og ved Åkervoldgruva og videre over Tinsklumpene. Ved Åkervoldgruva sto de før omtalte husene som var blitt reparert av Marius Skrove og John Skavdal sommeren 1917. Prøvedriften som visstnok ble administrert av Sulitjelma gruver, ble avsluttet i 1918. Da hadde en kunnet nyttiggjøre seg av elektrisk kraft, trykkluft fra en kompressor og en elektrisk drevet vinsj. Malmen fra denne driftsperioden ble fraktet ned til Verdal jernbanastasjon, sannsynligvis for frakt til Orkanger eller Røros.

Fakta
Malmproduksjonen fra denne perioden (1918) er oppgitt som følger:
> 170 tonn à 6 % Cu
> 60 tonn à 4 % Cu
> 45 tonn à 4 % Cu
> 275 tonn à 5,2 % Cu

Beliggenhet
Geologi
Åkervoldgruva registreres
Forsøksdrift i 1892
Arbeidsstokken
Rørosgruva
Driften på 1900-tallet
Avslutning