tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Varder

Storvarden - Foto: Einar Sandvik
Storvarden - Foto: Einar Sandvik

Systemet med å varsle fare ved å tenne store bål, kalt varder, på fjelltopper, er svært gammel.

Vardene ble lagt på topper som var synlige på langt hold og fra flere kanter. Fra en varde kunne en gjerne se flere andre varder, slik at en kunne bli varsla fra flere hold. Vardene i Steinkjerdistriktet lå gjerne på topper som er 200-300 m høge. Åsryggen midt i bildet er Storvarden i Sør-Beitstad, og på åsryggen bak den ligger Våttåhaugen. På begge åsene var det varder. Bygdeborgen Elnanslottet ligger nede i dalen mellom dem.

Vardevarsel kunne gi folk i distriktet tid til å komme seg i sikkerhet eller til å forberede forsvaret, slik at de kunne stanse eventuelle angripere.

Det er rimelig å tro at et varslingssystem med varder var i bruk i folkevandringstida, som ser ut til å ha vært ei urolig tid, men systemet med varder har vært i bruk langt opp i nyere tid.

Eldre jernalder
Egge
Egge gård
Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
Romertid ( Kr. f. - 400)
Folkevandringstid (400 - 600)
Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
Flyfoto
Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
Steinringene
Arkeologene graver ut en steinring
- Neverkaret
Bronsekjelen
Skikken i eldre jernalder
Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
Gravhauger fra folkevandringstida
Arkeologene graver
Gravfelt på Hegge
Gravfelt på Helge og By
Gården By
Bygdeborger
Folkevandringstida
Korpdalshøgda
- Utforming
- Funksjon
- Kartskisse
- Adkomst
Johallpynten
- Utforming
- Funksjon
- Sammenhengende kjede
- Adkomst
Vinillen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Nattsjøberget
- Utforming
- Funksjon
- Forbindelse
- Adkomst
Hoåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Skansåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Gjevranslottet
- Adkomst
Elnanslottet
- Utforming
- Murene på Elnanslottet
- Funksjon
- Adkomst
Østvikslottet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Steinfjellet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Kvitberget
- Utforming
- Muren
- Funksjon
- Adkomst
Varder
Våttå