fredag, 15.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Linja til Steinkjer forsterkes

Linjearbeid ved Svedjan i 1928. Ole Engan og Einar Gruben. Foto: Erling Saksvoll.
Linjearbeid ved Svedjan i 1928. Ole Engan og Einar Gruben. Foto: Erling Saksvoll.

1925 ble det inngått avtale mellom Fylkesverket og Ogndal om at Fylkesverket skulle overta Ogndals leveranse til Steinkjer, og i tillegg all ledig energi fra Støa, mot en årlig godtgjørelse på 60.000 kroner. Det er opplyst at Ogndals inntekt fra Steinkjer hadde vært 36.000 kroner. Som følge av denne økte leveranse måtte linjenettet i Ogndal forsterkes, og ”sørlina”, linja Støa – Bruem – Skjefte ble nybygd sommeren 1927. Fylkesverket ytte her betydelig kreditt ved levering av materiell.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen