mandag, 18.01.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Forslag om salg

Stor vassføring i Ogna i 1929. Bildet viser dammen ved Støa. Foto fra Odd Erling Saksvoll.

I 1923 var det for øvrig blitt ført forhandlinger med Fylkesverket om overtakelse av e.verket i Ogndal, men uten at det ble oppnådd enighet. Og tanken ser ikke ut til å ha vært aktuell igjen før langt senere. I februar 1940 foreslo det såkalte ”Riksgjeldsmeglings- instituttet” overfor kommunen å overveie salg av både e.verket og kommuneskogene, som et ledd i en gjeldsordning for kommunen. En gjeld som i det alt vesentlige var blitt påført ved bygginga av e.verket. Tanken fikk ingen tilslutning lokalt, og dessuten sto tyskerne i landet to måneder senere, og det ble annet å tenke på.

Starten på vannkraftutbygginga i Ogndal
To private kraftverk
Fossekomiteen
Fossene i Ogna
Fossekomiteen utvides
Støafossen – eigedomsforhold
Brev til Kongen – innleiinga
Utbygginga i Støafossen
Ulike avtaler
Byggearbeidene
Strømleveransen kom i gang
Gaulstadbygda
Leveransen til Steinkjer
Bestyrerne
Dammen sprenges
Linja til Steinkjer forsterkes
Forslag om salg
Slutten for Støa kraftverk
”Nord-Trøndelag” 8/10 1920
”Nord-Trøndelag” 30/11-1920
Brevet til Kongen