mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Eldre steinalder

Forfatter: Einar Sandvik

Kartgrunnlag: Statens kartverk
Kartgrunnlag: Statens kartverk

ELDRE
STEINALDER
YNGRE
STEINALDER
BRONSE-ALDER ELDRE JERNALDER YNGRE JERNALDER
8000 f.Kr. - 3000 f.Kr. 3000 f.Kr - 1800 f.Kr eldre bronsealder 1800-1000 f.Kr

yngre bronsealder 1000-500 f.Kr.
førromersk jernalder 500 f.Kr - Kr.f.

romertid
Kr.f - 400

Folkevandr-tid 400 - 600
merovinger-tid 600 - 800

vikingtid 800 - 1000
3000 f.Kr. 1800 f.Kr. 500 f.Kr. 600 1000
Den tjukke iskappa som lå over Norden under siste istid,trykte ned landet, men da isen smelta, steg landet raskt. Havnivået i eldre steinalder varierte fra ca 150 m over dagens nivå rundt 8000 år f.Kr. til omkring 50 m over nåtidsnivået rundt 3000 f.Kr. I steinalderen var Reinsvatnet, Fossemvatnet og Snåsavatnet den innerste arma av Trondheimsfjorden.

Eldre steinalder
Steinalderboplassen på Lø
Beliggenhet
Levevis
Fosnakulturen