mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Motiver

Foto: Einar Sandvik
Foto: Einar Sandvik

Helleristningene fra bronsealderen vitner om at folk levde av jordbruk, og at de kunne bygge store båter. De drev trolig soldyrking.

De mest vanlige motiva i bronsealderen var skip, personer, husdyr, spiraler og fotsåler. Ellers kunne det også være avbilda seremonier og jordbruksredskaper. Skålgroper som trolig har vært brukt til offer, finner vi også.

Den delen av Bardalsfeltet vi ser her, er dominert av skipsfigurer, streka opp med rødt. Dersom tverrstrekene oppe i skipa er personer, må det dreie seg om store fartøy. Noen ekstra lange streker kan forestille høvdinger, guder eller lange lurer (musikkinstrument). Det er usikkert om den krumme linja under båten skal forestille en kjøl eller en utrigger som skal gjøre båten mer stødig.

Bronsealder
Gravhaugen på Skåtangen
Plassering
Utforming
Gravfeltet på Toldnes
Plassering
Utgraving av feltet
Funn
Utforming av gravrøysene
Frøset
Helleristningsfelt på Bardal
Teknikk
Motiver
Skip
Spiraler
Spiraler som malstrømsymbol
Husdyr
Redskap
Mannsfigur
Fotsåler