mandag, 22.04.2019  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kaldkiling

Forfatter: Harald Duklæt

Kilhakke og arbeid med hakken på 1500 - 1600-tallet. Illustrasjoner fra Agricola, De re metallica.

Jern hadde vært et bruksmetall i noen hundre år da gruvedriften blomstret opp på 1500– og 1600-tallet. Jernet ble brukt i utstyr som kilhakke, feisel og bergsjern som ble de vanligste redskapene i gruvene. Kilhakken var 20 – 30 cm lang og festet til et treskaft som var rundt 70 cm. Den ble helst brukt i løst eller oppsprukket berg for å hakke løs biter av malmen.

Gruvedrift – steinalder
Flint
De første metallene
Kobberalder
Bronsealder
Gruvedrift i Norge
Malmleting
Tidlige malmfunn
Kaldkiling
Feisel og bergsjern
Fyrsetting 1
Fyrsetting 2
Gruvene
Boring i fjell
Svartkrutt