fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen

Forfatter: Harald Duklæt

Nidarosdomen, vestfronten med rosevinduet. Foto: Harald Duklæt.

Omkring 1070 startet byggingen av Kristkirken over Olav den helliges grav. Den ble senere utvidet, og den store katedralen sto ferdig omkring 1300.

Kunnskapen om bryting, tilhogging og bygging med stein kom til Norge med engelske steinarbeidere. Den store mengden med bygningsstein til Nidarosdomen ble tatt ut i brudd i Trøndelag. I startfasen ble det brukt mye myk grønnskifer fra et steinbrudd ved Øysanden i Melhus, senere ble det tatt ut store mengder med kleberstein på Bakkaune i Trondheim. Marmoren som ble brukt i søyler kom fra øya Allmenningen i Roan og marmoren i gulv og gravplater kom fra gårdene Frøset og Lænn i Sparbu ved Steinkjer. Nesten alle gravplatene fra 1200 – 1300-tallet kom fra Sparbu.

For å bryte den myke grønnskiferen (klorittskifer) ble det hogd kanaler med spisshakker rundt blokken som skulle tas ut. Der det var en naturlig kløv i den skifrige bergarten ble det slått inn kiler under blokken slik at den løsnet. Metoden er den samme som de brukte da de bygde pyramidene i Egypt.

På 1200-taller begynte de å bruke blokker av kleberstein til den videre byggingen av Nidarosdomen. Brytingsmetoden var den samme som i grønnskiferbruddet.

Mer om Nidarosdomen.

Steinbrudd
Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen
Lokale middelalderkirker
-Sakshaug gamle kirke
-Mære kirke
-Hustad kirke
Kleberstein
Kvernsteiner
Mindre steinbrudd og murer
Heiner/bryner
Slipestein
Bryting av Verdalsbryner
Større steinbrudd
Steinhvelvbruer