fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lokale middelalderkirker

Forfatter: Harald Duklæt

Sakshaug gamle kirke på Inderøy. Foto: Harald Duklæt.

Det ble kanskje bygd rundt 300 steinkirke i Norge i middelalderen og rundt halvparten eksisterer i mer eller mindre god forfatning.
Erkebiskopen i Nidaros sto bak utskiftingen av gamle trekirker med steinkirker på Innherred på midten av 1100-tallet: Mære, Sakshaug, Hustad, Stiklestad og Alstadhaug.

Kirkene ble murt opp i samme stil med skip og kor, og det ble brukt lokal stein som ble hogd til – tuktet stein. Steinene ble murt opp med kalkmørtel. Som hjørnesteiner ble det brukt mer regelmessig tilhogde kvadersteiner. På Innherred er hjørnesteiner og omramming av dører og vinduer ofte hogd kleberstein, sannsynligvis fra Slipsteinsberget eller Frøset/Lænn i Sparbu.

Utgravinger ved Værnes kirke viser at ble brent kalk til kalkmørtelen i en kalkoven/kalkmile like ved kirka. I kambrosilur-berggrunnen på Innherred er det ganske lett å finne forekomster av kalk og marmor, så dette var sannsynligvis den vanlige metoden ved de fleste kirkene.

De tykkeste kirkemurene ble bygd som kistemurer. Utsiden og innsiden var pent murt opp med mørtel og tilhogde steiner, mens mellomrommet ble fylt med mørtel, åkerstein (kuppelstein) og ”vrakstein”.

Alle kirkene har en alterplate av marmor der det er hogd inn nærmest identiske rom for relikvier (sepulchrum). Marmorplatene er sannsynligvis fra Frøset/Lænn i Sparbu.

Kalkbrenning.

Steinbrudd
Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen
Lokale middelalderkirker
-Sakshaug gamle kirke
-Mære kirke
-Hustad kirke
Kleberstein
Kvernsteiner
Mindre steinbrudd og murer
Heiner/bryner
Slipestein
Bryting av Verdalsbryner
Større steinbrudd
Steinhvelvbruer