søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kvernsteiner

Forfatter: Harald Duklæt

Skubbekvern fra Egge Museum. Kornet er lagt i ei grop i under-steinen og knust med en mindre stein som ble skubbet frem og tilbake over kornet. Foto: Harald Duklæt.

Så lenge det har vært dyrket korn har det vært bruk for kvernsteiner. Skubbekverna var den eldste typen, og var meget enkel. Kornet ble knust under en rund stein som ble skubbet over en understein. Understeinen var svakt uthulet for å holde kornet på plass. Høvelige steiner ble funnet i naturen.

Dreiekverna avløste skubbekverna i tidlig jernalder. Nå ble kverna laget av to runde, tilhogde kvernesteiner – en understein (liggeren) som lå i ro og en overstein (løperen) som ble dreid rundt med handmakt. Steinene i dreiekverna var relativt små og besto av en myk bergart iblandet harde krystaller, ofte en glimmerskifer med granater eller andre harde mineraler. Det var sikkert mange små kvernsteinsbrudd med varierende steinkvalitet rundt omkring i landet.

Med vasskverna kunne en bruke større kvernsteiner, og det har vært flere brudd av møllesteiner i Norge bl.a. i Saltdal, Brønnøy, Vågå (Lalm), Hyllestad, Lierne og Selbu. Flere av bruddene startet før vikingetid og noen drev salg både til utlandet og andre steder i Norge. En vanlig brytemåte var å hogge ei grop i berget rundt den runde kversteinen og så kile den løs. Bergarten var vanligvis en granatglimmerskifer.


Bruddene i Selbu hadde hovedleveransen av kvernsteiner og en del eksport til nabolandene i driftsperioden fra 1500-tallet til 1914. Det er registrert 1160 kvernsteinsbrudd langs et 30 km langt drag med glimmerskifer med ”tyter” (staurolitt-biotittskifer) mellom Tydal og Meråker. I Selbu brøt de først passende tykke heller og hogg deretter runde møllesteiner fra disse. Opp mot 300 mann var i perioder sysselsatt i bruddene.Mer om kverner.

Steinbrudd
Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen
Lokale middelalderkirker
-Sakshaug gamle kirke
-Mære kirke
-Hustad kirke
Kleberstein
Kvernsteiner
Mindre steinbrudd og murer
Heiner/bryner
Slipestein
Bryting av Verdalsbryner
Større steinbrudd
Steinhvelvbruer