søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Mindre steinbrudd og murer

Forfatter: Harald Duklæt

Smia ved Egge Museum har grunnmur og trapp av flate steinheller lagt opp som tørrmur. Foto: Harald Duklæt.

Til de eldste husene ble steinheller til trapper, grunnmurer, gruer og piper sanket fra tilfeldige funn eller kilt ut i små lokale steinbrudd. De eldste brytestedene er det vanskelig å finne igjen på grunn av gjengroing. Murene ble oppført som tørrmurer med stein liggende mot stein eller murt med mørtel mellom steinene.

På større gårder ble det brukt mye stein både i grunnmurer og fjøskasser og det var viktig å finne egnet stein i rimelig nærhet til gården. Skifrige bergarter kunne gi blokker som egnet seg til tørrmuring, men bruk av mørtel var også vanlig.

Steinbrudd
Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen
Lokale middelalderkirker
-Sakshaug gamle kirke
-Mære kirke
-Hustad kirke
Kleberstein
Kvernsteiner
Mindre steinbrudd og murer
Heiner/bryner
Slipestein
Bryting av Verdalsbryner
Større steinbrudd
Steinhvelvbruer