fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Heiner/bryner

Forfatter: Harald Duklæt

På Gotland er det funnet en rekke sliperenner både i fast fjell og på løse steiner (svärdslipingsstenar). Det er flere teorier om opphavet, fra sliping av steinøkser, kvessing av sverd til forming av heiner i nyere tid. Foto: Wikimedia Commons.

Økser og andre redskaper fra steinalderen er ofte glatte og ganske skarpe. Disse ble slipt og pusset mot egnet berg eller med løse steiner. Sand var også et godt egnet slipemiddel.


Da en fikk kniver, økser, ljåer og andre hogge- og skjæreredskaper av jern kunne disse gjøres enda skarpere. Ljåene ble opprinnelig holdt kvasse ved hamring (tynning), men de ble også slipt. Før slipesteinene kom hadde de slipeplasser i fast fjell eller på store steiner. Under slåtten ble eggen holdt skarp med en liten håndholdt heine. Heinene besto av sandstein. Ulik størrelse på sandkornene (kvartskornene) ga heiner til ulike formål. I Nordland har marleiker også vært i bruk til kvessing av redskap.


Hein = bryne = brynestein


Steinbrudd
Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen
Lokale middelalderkirker
-Sakshaug gamle kirke
-Mære kirke
-Hustad kirke
Kleberstein
Kvernsteiner
Mindre steinbrudd og murer
Heiner/bryner
Slipestein
Bryting av Verdalsbryner
Større steinbrudd
Steinhvelvbruer