fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-Sakshaug gamle kirke

Forfatter: Harald Duklæt

Sakshaug gamle kirke på Inderøy. Foto: Harald Duklæt.

Byggingen av Sakshaug gamle kirke ble påbegynt på midten av 1100-tallet og vigslet av Erkebiskop Øystein i 1184. Veggene er murt opp som kistemur der de synlige ytterflatene består av ulike bergarter, men det er et stort innslag av kalkstein og marmor. Disse steinene er sannsynligvis tatt ut fra ei åre med kalkstein/marmor som finnes i nærheten. Brent kalk til kalkmørtelen som ble brukt under muringen er sannsynligvis brent av stein fra den samme åra.

Et opprinnelig tårn på vestveggen er borte, enten revet eller rast sammen.

Vest for kirka ser en spor etter en vei som fører til et område med fyllitt og et gammelt steinbrudd ved Kvistad Ytre. Denne bergarten finner en igjen i kirkemurene.

Steinhuggermerker viser at noen av kirkebyggerne også hadde arbeidet i Nidarosdomen.

Steinbrudd
Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen
Lokale middelalderkirker
-Sakshaug gamle kirke
-Mære kirke
-Hustad kirke
Kleberstein
Kvernsteiner
Mindre steinbrudd og murer
Heiner/bryner
Slipestein
Bryting av Verdalsbryner
Større steinbrudd
Steinhvelvbruer