fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-Mære kirke

Forfatter: Harald Dukæt

Mære kirke. Foto: Harald Duklæt.

Mære kirke er en klassisk steinkirke fra middelalderen. Mærehaugen, der kirka ligger, er kjent for sitt hedenske hov, men det ser ut til at nåværende steinkirke ble bygd rundt en eldre trekirke som ble revet på slutten av byggeperioden en gang mellom 1150 – 1200. Dendrokronologske analyser viser at takstolene ble hogd i 1199. En ny tolking av teksten på plata over relikvierommet tyder på at kirka ble innvigd 3 dager før februar, og da er søndag 29. januar 1200 en sannsynlig dato.

Opprinnelig var det murt opp et kirketårn (støpul) på 9,6 x 10 m på vestenden, men dette blåste ned i 1277.

Steinen i kirkemurene er ”tagne i Bjærgene ved de Gaarde Lein og Jørum”. Kanskje er dette Leinskammen, et amfibolittområde rundt 3,5 km fra kirka.

Bryting, transport og muringen var arbeidskrevende, og sysselsatte sikkert mange av de lokale bøndene. Det fine steinhoggerarbeidet i kleberstein rundt dører og vinduer er utført av rutinerte steinhoggere, kanskje fra Nidarosdomen.

Steinbrudd
Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen
Lokale middelalderkirker
-Sakshaug gamle kirke
-Mære kirke
-Hustad kirke
Kleberstein
Kvernsteiner
Mindre steinbrudd og murer
Heiner/bryner
Slipestein
Bryting av Verdalsbryner
Større steinbrudd
Steinhvelvbruer