fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

-Hustad kirke

Forfatter: Harald Duklæt

Hustad kirke med "Kjerkplanken", et laftet gjerde som er det eneste av sitt slag i Trøndelag og en sjeldenhet i Norge. Foto: Harald Duklæt.

Hustad kirke på Sandvollan er den minste av middelalderkirkene på Innherred. Dendrokronologiske undersøkelser viser at taktømmeret ble hogd i 1163, noe som forteller at kirken ble bygd på midten av 1100-tallet.

Veggene er bygd som kistemurer, men den kvitkalkete overflaten gjør det vanskelig å avgjøre hvilke bergarter som er brukt. Kirka ligger på en kolle med grønnskifer og presset konglomerat. Grønnskiferen kan brytes til flate heller og er en fin stein å mure. Denne bergarten finnes flere steder på Sandvollan.

Noen hjørnesteiner og innramminger består av kleber- og kalkstein. Det finnes også heller av marmor i kirka. Frøset og Lænn er kjent for sine marmorheller, men det finnes også marmor og kalkstein på Sandvollan. Det betyr at råstoffet til kalkmørtelen og det meste av byggematerialer fantes i nærområdet.
Kleberstein kunne hentes i Slipsteinsberget i Sparbu, men det ble også tatt ut kleber på Vist.

Kirken ble gitt i gave til Fortidsminneforeningen i 1887 og er ikke lenger menighetskirke.

Steinbrudd
Steinbygninger i Norge - Nidarosdomen
Lokale middelalderkirker
-Sakshaug gamle kirke
-Mære kirke
-Hustad kirke
Kleberstein
Kvernsteiner
Mindre steinbrudd og murer
Heiner/bryner
Slipestein
Bryting av Verdalsbryner
Større steinbrudd
Steinhvelvbruer