fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Strekningen Rinnleiret–Sunnan

Forfatter: Morten Stene

Kartskissen viser den planlagte jernbanelinja og stasjonene nord for Verdal. De to foreslåtte sidesporene til Hylla og Eggebogen er markert. Kartskisse: Harald Duklæt.

Det utredningsmessige forarbeidet til strekningen Rinnleiret–Sunnan ble gjort høsten 1897 og våren 1898, og ble lagt fram 14. mai 1898. Den 25. mai 1899 vedtok Stortinget byggingen av strekningen. Det ble også utarbeidet forslag om sidespor til Hylla ved Røra (tidligere kalt Salberg) og til Eggebogen ved Steinkjer.

Den 5. juni 1900 gjorde Stortinget nye vedtak. De vedtok en stasjon ved Korsveien på Mæresmyra (i dag Mære). Videre utsatte de bygging av sidesporene både til Hylla og til Eggebogen.

Den 24. april 1901 forandrer Stortinget beslutningen om stasjon i Sparbu ”i stedet for den besluttede station ved krosveien paa Mæresmyren anordnes en station ved Kaarberg og et stoppested ved Vist eller Lænn”.

Den 6. juni 1903 vedtar Stortinget havnespor på Sørsia i Steinkjer, samt en ekstra undergang i Steinkjer.

Arbeidet på strekningen Rinnleiret–Sunnan startet i 1901 og ble avsluttet i 1905, med noe etterarbeid i 1906. Arbeidet pågikk i 54 måneder. Den lange prosjektperioden skyldes blant annet at man vinteren 1901 – 1902 ble pålagt å skaffe vinterarbeid for ”eldre, veltjente arbeidere”, som i sommermånedene arbeidet med fullførelsen av anleggets søndre strekning.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten