tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Fosnakulturen

Boplassen på Lø har trolig tilhørt Fosnakulturen. Fosnakulturen er et fellesnavn på en rekke boplasser fra eldre steinalder som er funnet langs kysten fra Helgeland til Bergen og fra Østfold til Båhuslen.

Fosnakulturen er oppkalt etter den første boplassen av denne typen, som ble funnet ved Krisiansund. I gamle dager ble Kristiansund kalt Fosna eller Lille Fosen.

Antagelig var det spesialiserte reinjegere som fulgte etter reinen da den trakk nordover og innover i landet etter hvert som isbreen trakk seg tilbake. Det er mulig at noen funn fra høgfjellet i Sør-Norge kan knyttes til Fosnakulturen.

Flint var det mest brukte råmaterialet til steinredskaper i Fosnakulturen. Redskapene de brukte, var temmelig grove og store.

Eldre steinalder
Steinalderboplassen på Lø
Beliggenhet
Levevis
Fosnakulturen