fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905

Forfatter: Morten Stene

Kartet viser den planlagte jernbanelinja fra Rinnan til Sunnan. Rinnan er første stasjon nord for Levanger. Kartskisse: Harald Duklæt.

• 45 kilometer
• 8 stasjoner og stoppesteder: Rinnan, Verdal, Røra [Salberg], Sparbu, Vist, Steinkjer, Byafossen og Sunnan
• gjennomsnittlig innbyrdes avstand mellom stasjonene er 6,6 km
• 5 bruer: Rinnan, Verdal, Ydsedalen, Figga, Steinkjer. Totalt kostet brubyggingen 440.000 kroner
• 7 planoverganger over offentlige veier
• 108 overganger over private veier
• 10 overgangsbruer over jernbane
• 17 underganger
• banens laveste punkt er Steinkjer, 3,5 meter over havet
• høgeste punkt er Lunnanskaret på Røskje, 77 meter over havet
• lengste rettstrekning er på 4.118 meter over Mæresmyra
• to tunneler: i Koabjørga (84,5 meter) og Lunnantunnelen (385 meter).


Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten