fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Rinnan stasjon

Forfatter: Morten Stene

RINNAN STASJON: Strekningens sørligste stasjon med teglsteinsmur i første etasje. Foto: Fotograf Aune. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Øst for hovedsporet ligger stasjonsbygningen. Her lå også uthusbygning med godsrom og privetbygning/do-bygning med vedbod. Passasjerplattformen var 55 meter lang.

Stasjonsbygningens første etasje er av teglsteinsmur med tre tommer plankereisverk i yttervegger i andre etasje. Plattformhuset er bygd av laftet tømmer. Passasjerplattformen var avsluttet med mur mot sporet. Byggesummen var 51.551 kroner.

Stasjonen hadde til venstre for hovedsporet et krysningsspor på 200 meter, med en 24 meter lang godsrampe. Nord på stasjonen ble det bygd et sidespor på 154 meter til militærets lagre.


Rinnan stasjon:
Stasjon fra 1.11.1904
Holdeplass fra 1.6.1968
Ikke ordinær togstopp fra 7.1.2001
Nedlagt 1.7.2003
Stasjonsbygningen i privat eie
Arkitekt: Paul Armin Due

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten