fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Traséen Rinnan–Verdal

Forfatter: Morten Stene

RINNAN BRU: Den 13 m lange brua sto ferdig i mars 1903. Foto: Fotograf Aune. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Fra Rinnan er linjen ført i fall forbi Rinnangårdene og over Rinnanelva, som er grensa mellom Levanger og Verdal kommune. Banen går i en høyrekurve for å kunne krysse Verdalselva rettvinklet. Deretter svinger banen til venstre over Verdalsøra til Verdal sentrum.

Skinneleggingen startet våren 1904 og ble lagt fram til Fleskhus nord for Verdal i første omgang. Til oppfylling fram til Verdal stasjon ble det brukt grus fra Hynne grustak i Skogn.

Bru over Rinnan elv. Brua er ei rett bru i ett spenn på 13 meters spennvidde. Området har leirgrunn, noe som krevde en omfattende fundamentering. Fundamenteringen ble utført med stein fra Bagloåsen. Brua ble gravd ut i november 1901. Jernoverbyggingen ble montert i mars 1903.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten