fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Verdal stasjon

Forfatter: Morten Stene

VERDAL STASJON: Stasjonen ble tatt i bruk sommeren 1905, et halvt år etter at strekningen Levanger - Verdal var åpnet. Foto: Fotograf Aune. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Øst for sporet ligger passasjerplattformen og Verdal stasjonsbygning. Her lå også uthus med rom for plattformgods og do med vedbod. Stasjonsbygningens første etasje er i teglsteinsmur med tre tommer plankereisverk i yttervegger i andre etasje. Uthusbygningen var bygd av laftet tømmer. Passasjerplattformen er avsluttet med mur mot sporet.

Stasjonen hadde to parallelle krysningsspor på 315 og 205 meter, et med lesserampe. Sør for stasjonen var det bygd en provisorisk lokomotivstall og to godshus. Passasjerplattformen var 60 meter lang. Byggesummen var kroner 59.468.


Verdal stasjon:
Stasjon fra 1.11.1904
Fjernstyrt stasjon fra 6.12.1977
Ubemannet fra 1.6.2001 – kun bilettsalg
Arkitekt: Paul Armin Due

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten