fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Åpning av strekningen Levanger–Verdal

Forfatter: Morten Stene

LEVANGER STASJON 1907: Bildet er tatt fem år etter at banen var åpnet frem til Levanger, og gir et godt inntrykk av stasjonen og folkelivet. Foto: Anders Beer Wilse, Wikimedia Commons.

Strekningen Levanger–Verdal ble ferdigstilt og midlertidig åpnet for drift 1. november 1904. Begivenheten ble feiret med folkefest. Kommunen var vertskap. Arrangementet ble annonsert slik: ”Møt opp alle som kan. For en større hendelse er aldri skjedd tidligere i vår bygd, og vil neppe skje i fremtiden heller. La oss vise at vi forstår å sette pris på dette nåtidens beste kommunikasjonsmiddel. Våre gjentatte anmodninger om å skynde på åpningen er imøtekommet, så nå kan vi ta banen i bruk.”

Klokken 13:00 ankom åpningstoget Verdal stasjon som var pyntet med flagg og vimpler. Været var ufyselig med regn og sludd, men stemningen blant de frammøtte var god. Her var hurrarop, hornmusikk og velkomsttaler ved ordfører O. Holan, lensmann Wessel og amtmann Løchen. Etterpå var det kommunal åpningsfest med 154 deltakere, sanger og et utall taler. Åpningstoget returnerte sørover kl 24.00 – og den offisielle festen var over.

Ingen fra statsbanene deltok på festen. De betraktet dette som en uoffisiell åpning, og avventet ferdigstillelse av hele strekningen Hell–Sunnan.

De første togrutene.
Det gikk to tog i hver retning pr døgn mellom Verdal og Trondheim den første tiden: Morgentoget til Trondheim hadde avgang kl 06:30 fra Verdal, posttoget til Trondheim med avgang kl 11:40 fra Verdal. Posttog fra Trondheim kl 15:30 og kveldstog fra Trondheim kl 22:50.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten