fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Traséen Verdal–Steinkjer 1

Forfatter: Morten Stene

UTFORDRINGER: Jernbaneutbygging i fjell var en kraftanstrengelse i 1905. Her fra arbeidet i Løsberga sør for Steinkjer. Foto: Ukjent. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Nord for Verdal går banen gjennom en sandmel, over flatene ved Nestvold og i fall nedover mod Ydse elv som krysses i skrå retning. Videre går banen mot Fleskhus til Koabjørga der den krysser grensen mellom Verdal og Inderøy kommune. I en lengre bue rundt Koabjørga fortsetter den forbi Salberg kirke og krysser hovedveien ved Røra. Herfra går linjen på hovedveiens (E6) vestre side og gjennom Lunnanskaret i tunnel. Videre nordøstover over Røskje og Rambergsmyrene inn i tidligere Sparbu kommune. Forbi Tønne, Kårberg, Hamrem og over Mæresmyra, som er den lengste rettstrekningen (4.118 m fra Hamremsbekken til Vist) på Hell–Sunnanbanen. Fra Vist går jernbanelinjene mellom hovedveien og fjorden forbi Lenn, Frøset, Jevika og Lø gård, over Figgaelva og Steinkjersannan til Steinkjer sentrum.


Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten