fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Traséen Verdal–Steinkjer 2

Forfatter: Morten Stene

UTSIKT: Jernbanen går oppe i fjellsiden ved Koabjørga. Foto: Fotograf Aune. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Våren 1905 startet ferdigstillelsen av banen nord for Verdal. I Ydsedalen i Verdal var det store utfordringer ved grunnforholdene da elveleiet endret seg underveis. Terrenget banen går i er til dels meget kupert. I Koabjørga og Lunnanskaret måtte banen bygges i fjell, tilsvarende rundt Steinkjer. Fjellet var i stor grad skifrig. Gjennom Verdal, Sparbu og Inderøy var grunnen preget av leire.


På Hellem i Inderøy måtte den opprinnelige traseen legges om på grunn av dårlige grunnforhold. Nord for Lunnantunellen fikk man problemer med leirras. Tunnelen ble forlenget og forstøtningsmur ble bygd. Også i Sørlia, sør for Steinkjer, måtte det bygges forstøtningsmur.

Fra Verdal og nordover til Steinkjer ble grus til planering av jernbanen hentet fra Fæby gårds grunn i Verdal. Da jernbanen nådde Våttabakken ble grus derfra brukt til oppfylling i Steinkjerområdet.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten