fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bru over Ydseelva

Forfatter: Morten Stene

HVELVBRU: Den tre meter lange brua over Ydseelva var en utfordring på grunn av vanskelige grunnforhold. Foto: Fotograf Aune. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Brua over Ydseelva er ei hvelvbru med tre meter spennvidde, 1,5 meter bakkehøyde og 26,2 meter lang. Den er fundert på pæler på grunn av leirgrunn. Stein til fylling ble hentet fra Råen gård. Grunnarbeidet ble påbegynt i april 1903. Grunnforholdene var vanskelige og anleggsarbeidet hadde flere utglidninger av masse. Murarbeidet startet den 7. september og ble sluttført 21. november 1903.

Brubyggingen i Ydsedalen i Verdal var en utfordring på grunn av grunnforholdene. Det ble arbeidet døgnet rundt i tre skift. Skiftet var på fire timer arbeid, åtte timer fri, for så å gå på et nytt firetimes skift. Arbeidet var et slit. Kvikkleire ble spadd opp i trillebårer, som ble heist opp og tømt.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten