fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinkjer stasjon

Forfatter: Morten Stene

STEINKJER STASJON: Stasjonsbygningen i Steinkjer er utformet som en byport. Arkitekt Paul Armin Due. Foto: Ukjent. Bildet er utlånt av Steinkjer jernbanestasjon.

Ved passasjerplattformen ble det bygd stasjonsbygning med familieleilighet og uthusbygning med gods- og bryggerhusrom samt privetbygning med rom for ved. Passasjerplattformen var på 90 meter og ble avsluttet med mur mot sporet. I tilegg var det en 50 meter lang godsrampe og godshus for tre vogner med gjennomgående spor. Krysningssporet har en lengde på 350 meter.

Steinkjers stasjonsbygning er i mur, som typisk var for bystasjonene. Bygget er i to etasjer. Andre etasje var opprinnelig leilighet for stasjonsmesteren. Stasjonen er tegnet av arkitekt Paul A. Due og har en borglignende utforming, med markerte portaler på langsidene som gir byportassosiasjon. Uthusbygningene og privetbygningen er også bygd i mur. Byggesummen var kroner 244.261. Stasjonsbygget er et av få bygg i Steinkjer som berget for krigens bomber.


Steinkjer stasjon:
Stasjon fra 15.11.1905
Fjernstyrt fra 23.11.1984
Arkitekt: Paul Armin Due

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten