fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lokal krig

Forfatter: Morten Stene

DELT BY. Steinkjerelva deler byen i to - Nordsia og Sørsia. Det har alltid vært kniving mellom de to bydelene. Jernbanetraséen er skissert inn, men sakens kjerne, jernbanestasjonen, er ikke med på kartet fra 1902.

I 1898 ble det fart i jernbanesaken lokalt, og for Steinkjers vedkommende med strid og mye ufred. Den 27. juni 1898 ble det oppnevnt en kommunal komité, bestående av to sørsibygger: kjøpmann Ananias Kleven og gullsmed Martin Lønseth; og tre nordsibygger: kjøpmann Ole H. Grindberg, lege A. Schnitler og kaptein W. Sommerschild som formann. Denne komiteen skulle undersøke og foreslå plass for jernbanestasjonen og velge trasé gjennom byen.

Komiteen hadde en vanskelig oppgave, men fikk gode råd fra de fleste. I Steinkjer var jernbanesaken det alltid tilbakevendende tema folk imellom på denne tiden. Etter hvert utviklet striden seg til en regelrett kamp mellom bydelene Nordsia og Sørsia. Kniving mellom bydelene hadde det vært i mange år, men striden hadde aldri utartet. Jernbanesaken fyrte godt oppunder stridighetene.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten