fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lokalisering av stasjonen

Forfatter: Morten Stene

1904: Arbeidet var i full gang på Steinkjer stasjonsområde i bydelen Sørsia, etter en formidabel dragkamp med bydelen Nordsia. Foto: Fotograf Aune. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Valg av sted for stasjonen ble den absolutt vanskeligste oppgaven for komiteen. Det eneste komiteen var enig om var at stasjonens lokalisering måtte ses i sammenheng med havnemulighetene. Saken ble en formidabel dragkamp mellom Nordsia og Sørsia. Den lokale jernbanekomiteens forslag til plassering avspeilte medlemmenes bosted, og endte med tre for Nordsia og to for Sørsia. Dette til tross fremmet formannskapet en flertallsinnstilling som gikk inn for Sørsia som stasjonssted.


”Stasjonsarrangement i Stenkjær”.
Den 22. januar 1900 var det kommunestyremøte og sak 1-1900 var ”Stasjonsarrangement i Stenkjær”. Trasé skulle velges og stasjonens plassering skulle vedtas. Dette kommunestyremøte er blitt betegnet som et tidsskifte i byens historie, og en av ”Stenkjær bystyres historiske dage”. Fylkesmannen, jernbanens overingeniør, fylkets jernbanekomité og den stedlige jernbanekomité møtte, og fikk talerett på møtet. Sal og galleri var fullsatt av publikum.


Formannskapets flertallsinnstilling gikk inn for "Nedre linie med Station paa Sydsiden", mens mindretallet gikk inn for "Nedre linie med Station paa Nordsiden". Debatten var både lang og hard. Den bølget fram og tilbake mellom Nordsia- og Sørsiatilhengerne, og tilhørerne støttet sine representanter. Med ett lød ordførerens klubbe. Ordskiftet var avsluttet. Alles øyne var rettet mot de folkevalgte. Det skulle stemmes. Voteringen endte med at flertallsinnstillingen ble vedtatt med 10 mot 10 stemmer, ordførerer Steens dobbeltstemme gjorde utslaget. Selv om Sørsida fikk stasjonen, endte striden uavgjort. Etter møtet holdt kommunen fest på Grand Hotell med "smørbrød, øl, melk, brus, dessert, sherry, kaffe og sigar" i følge referatet.


Til tross for at vedtaket var ugjenkallelig, varte striden. Byen var splittet i to. Eksempel på en praktisk konsekvens av dette var at de politiske partiene stilte egne lister på Nordsia og Sørsia. Dessuten etablerte de to bydelene hvert sitt dampskipsselskap. Kampen om jernbanesaken var bitter, og ble aldri egentlig henlagt. Riktignok døde den omsider ut etter hvert som de involverte aktørene gjorde det samme.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten