tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gjævran i middelalderen

Forfatter: Egge Historielag v/Gunnar Fossum og Torbjørn Haugen.

Foto: Arvid Henriksen
Foto: Arvid Henriksen

Gjævran nevnes bare en eneste gang i skriftlige kilder fra middelalderen, nemlig i den såkalte “tiendepengeskatten” fra 1520. Da hadde gården vært en storgård i flere hundre år.

Den sparsomme omtalen kan ha sammenheng med at det var Reins kloster i Rissa som eide gården i senmiddelalderen.

Vi vet ikke noe om hvordan og når denne gården kom i klostrets eie. Reins kloster ble opprettet omkring 1230 av hertug Skule Bårdsen. Vi vet at dette nonneklostret tok i mot folk i forpleining. Det kan derfor tenkes at klosteret har fått gården som en form for motytelse for visse tjenester, men det kan også være at klostertet har kjøpt gården. Klosterene i Trondheim eide også en del gårder i Egge.

Gjævran i forhistorisk tid
Gjævran i middelalderen
Skogsveg innover i Gjævranmarka
Gravhaug: En langhaug
Arkeologisk undersøkelse
Bakgrunn
Undersøkelsen
Bautaen
Gravfelt i Gjævranmarka
Gravrøys
Hvordan bodde folkene i Gjævranmarka
Målingene
Jernalderhus