fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Traséen Steinkjer–Sunnan

Forfatter: Morten Stene

(Klikk for større bilde) Foto: Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Fra Steinkjer stasjon går banen gjennom Steinkjers bebyggelse i bydelen Håkka, og over Steinkjerelva. Også på Nordsia førte jernbanen til store forandringer. Jernbanesporet ble anlagt på en flere meter høy bankett gjennom hele Nordsia. Dette førte til at det måtte bygges tre underganger for trafikken til Nordsileiret og Eggebogen. Ved Våttabakken måtte man grave seg gjennom morenen. Denne utgravingen var i mange år Skandinavias største grusskjæring. Det ble tatt ut 125 000 m3 grus. Denne grusen ble brukt til oppfylling. Blant annet ble stasjonsområdet fylt opp med masse fra skjæringen. Også den høye banketten for jernbanesporet gjennom hele Nordsia ble laget med masse fra skjæringen. Dessuten måtte det bygges veibru over jernbanen ved skjæringen.

Nord for Våttabakken går jernbanen langs Byaelva til Byafossen oppover langs Reinsvatnet og Fossemvatnet til Sunnan – i umiddelbar nærhet av Snåsavatnets søndre utløp.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten