fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jernbanespor til Bogakaia

Forfatter: Morten Stene

Nordlandsbanen går gjennom skjæringa til høyre i bildet. Sporet til Bogakaia tar av og dreier av mot venstre bak bryggene. Foto Olav Lien. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Høsten 2003 forsvant de siste restene av jernbanesporet til Bogakaia. Selv om sporet ikke var i bruk de siste årene har de anleggsmessige restene etter jernbanen ligger der fram til de måtte vike plass for ny E6-bygging gjennom Steinkjer. Da sporet ble anlagt på slutten av 1920-tallet var jernbanen og Bogakaias nærings- og samfunnsmessige betydning viktige argumenter.

Allerede ved planleggingen av hovedjernbanen var sidesporet til Eggebogen med i forarbeidet, men under stortingsbehandlingen den 5. juni 1900 ble byggingen av sidelinjen utsatt. I stedet ble det vedtatt sidespor til Sørsikaia. Tross gode intensjoner og gjentatte behandlinger skulle det gå 25 år før dypvannskaia og jernbanesporet langs Eggebogen ble bygd.

Sidesporet til Bogakaia tok av fra Nordlandsbanen3 på Nordsia i Steinkjer nord for Bogaveien, og gikk langs daværende fjordkant nedenfor bebyggelsen i Gamle kongevei – indre Nordsileiret i dagens terminologi – og Eggebogen. Jernbanen ble bygd i forbindelse med etableringen av den nye Bogakaia – den skålte Eggebogen eksporthavn.

3 Fra 1927 ble navnet Nordlandsbanen tatt i bruk på banen fra Hell til Snåsa. Tidligere ble Hell – Sunnanbanen benyttet på de strekningene som var åpnet.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten