fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skjæringen i Våttabakken

Forfatter: Morten Stene

VÅTTABAKKEN: Bildet er tatt mot Steinkjer og viser skjæringen gjennom morenen. Mye av massen ble gravd ut for hånd og brukt som fyllmasse lenger sør. Foto: Fotograf Aune. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Skjæringen gjennom Våttabakken er jernbanens forsering av morenen som omkranser Steinkjer sentrum. Skjæringen var i sin tid den største i jernbanebyggingens historie. Utravingen var 85 meter lang og 21 meter dyp på det meste. Totalt ble 125.000 kubikkmeter grus gravd ut.


Grusen fra Våttabakken ble brukt blant annet for å fylle opp stasjonstomta i Steinkjer og til bygging av traseen i Steinkjerområdet. Gruskjøringene fra skjæringen i Våttabakken nord for Steinkjer måtte delvis skje før sporet ble bygd. Derfor måtte anleggsutstyret transporteres sjøveien. Dette var en utfordring. Blant annet skulle en dampdrevet gravemaskin ”Saturnus” fraktes til Våttabakken. Med den ble 62.000 kubikkmeter grus lastet opp. Et tilsvarende antall kubikkmeter ble gravd ut for hånd.


I tillegg brukte man et lokomotiv til gruskjøring. Dette – det første lokomotivet i Steinkjer – måtte fraktes med båt. Det ble fraktet med dampskipet ”Værdalen”. Lokomotivet veide 13 tonn, og i følge Indherredsposten den 24. juni 1904 så det ”spægli” [risikabelt] ut da dette relativt lille skipet skulle frakte lokomotivet. Lokomotivet måtte løftes på land ved flo sjø. Det ble fraktet ca 67.000 kubikkmeter grus med dette lokomotivet i anleggsperioden.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten