fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Åpning Hell–Sunnan banen 1

Forfatter: Morten Stene

OFFISIELL ÅPNING:Etter den offisielle åpningen på Sunnan gjorde jubileumstoget vendereis til Steinkjer for bespisning i Arbeidersamfunnet. Foto: Ukjent. Bildet er utlånt av Steinkjer jernbanestasjon.

Den offisielle åpningen av Hell–Sunnanbanen ble foretatt 14. november 1905. En markering preget av flagg, blomster og taler - preget av takksigelser og framtidsoptimisme. (På grunn av en usedvanlig streng og langvarig kuldeperiode med snø i oktober 1905, ble den siste finpussen av anlegget ikke gjennomført før våren 1906).Indherredsposten skrev tirsdag 14. november 1905:
(Teksten er skrevet med dagens ortografi, men setningsbygningen er beholdt i den opprinnelige formen.)


Jernbanen
åpnes i dag for den alminnelige trafikk. Det er en betydningsfull dag for distriktene og det er ikke tvil om at det vil få den aller største betydning for byen og bygdene. Hele Indtrøndelagen fra Værdalen til Snaasen er da også i dag festsmykket i hvitt, rødt og blått og vifter sitt velkommen til det tog som åpner banen for trafikk.

Av det i 1894 besluttede anlegg av jernbane fra Hell til Sunde ved Snåsavatnet er det strekningen Levanger–Sunnan, som nå offisielt åpnes for trafikk. Strekningen Levanger–Værdalens åpning for drift høsten 1904 var kun at betrakte som foreløpig.Artikkelen fortsetter med en detaljert gjennomgang av Stortingets vedtak, kostnader og anleggets stasjoner og øvrige infrastruktur.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten