fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Åpning Hell–Sunnan banen 2

Forfatter: Morten Stene

ØL OG BULJONG: Åpningstoget gjorde et stopp på Rinnan stasjon og passasjerene ble budt på øl i offiserens spisestue. Foto: Ukjent. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

I Indtrøndelagens fyldige reportasje den 21. november 1905 kan vi lese:

Festtoget fra Trondheim kom dampende inn på Levanger st. kl 1200. Det var dekorert med kranser og flagg, og etter noen minutters opphold forsatte det til Rinnan st. Her ble de innbudte traktert med buljong, brød og øl i underoffiserenes peisestue. Etter en halv times stans gikk toget til Verdal der det var et kortere opphold […]

Fra den tidigere åpnede banestrekningen gikk toget til Røra st. På Røra var en flokk skolebarn møtt fram og viftet toget velkommen med sine festflagg. Ordfører i Inderøy Hr. Haugum, ønsket jernbanen velkommen til Inderøy. […]

Ved ankomst til Sparbu talte ordfører B. Ranum […]

Ved ankomst til Steinkjer stasjon talte ordfører Eldstad, ordfører Overrein og generaldirektør Sunde, før toget fortsatt til endestasjonen Sunnan der den offisielle høytideligheten skulle finne sted. Sunnan st. var pyntet med flagg og grønt […]Den offisielle åpningen av jernbanen ble foretatt av amtmann Løchen. Han brukte begrepet ”jernbånd” og snakket om mulighetene jernbanen representerte for fylket, før han på vegne av Regjeringen erklærte banestrekningen Hell–Sunnan for åpnet. Etter åpningene ble det servert sjampanje inne i stasjonsbygningen på Sunnan. Her var det ordfører Peder Dyrstad fra Egge kommune sin tur til å tilkjennegi sine takksigelser for at jernbanen var en realitet.

Etter seremonien på Sunnan returnerte toget til Steinkjer med 10 vogner. (Åpningstoget hadde fem personvogner på sin tur nordover. Fem vogner var på forhånd kjørt til Sunnan og ble koblet til på turen sørover. Loket maktet ikke å dra ti vogner opp stigningene til Sunnan). I Steinkjer var det festmiddag i Steinkjer arbeidersamfunn for 150 gjester fra de fleste bygder i Innherred. Toget med de ti vognene var et imponerende syn, i følge avisene.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten