fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sunnan et midlertidig endepunkt

Forfatter: Morten Stene

ENDESTASJON: Stasjonsbygningen på Sunnan ble flyttet fra Hell stasjon og gjenreist på Sunnan. Stasjonen ble revet i 1978. Foto: Fotograf Aune. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Å avslutte en jernbanestrekning ved Sunnan kan virke noe rart. Årsaken var at man ikke var enig om det videre trasevalget. Dessuten var Snåsavatnet på dent tiden en viktig samferdselsåre, som på denne måten ble knyttet til jernbanenettet.


Trasévalgene for jernbanen førte til diskusjon rundt om kring i de forskjellige jernbanebygdene. En overordnet strategi var at banen skulle legges slik at den nådde flest mulig folk og trafikknutepunkter. I Nord-Trøndelag var det allmenn enighet om at traseen burde gå over Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos. Allerede i 1870-åren forelå det en foreløpig plan om en slik linje. Etter hvert som detaljplanleggingen skulle legges ble det mange lokale diskusjoner i de berørte kommuner. Ikke bare ga jernbanen muligheter. Ti prosent av kostnadene skulle betales av vertskommunene. Både i Stjørdal og i Sparbu ble det lokal strid om linjevalget, men det meste falt på plass etter hvert. I 1889 hadde fylkets jernbanekomité delte seg i spørsmålet om trasevalg nord for Steinkjer, skulle den gå over Namsos til Grong (Beitstadlinjen) eller over Snåsa til Grong (Snåsalinjen)?

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten