fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ekstraordinært fylkesting

Forfatter: Morten Stene

SUNNAN JERNBANEBRU: Fra Sunnan ble linja stukket over utløpet av Snåsavatnet og videre langs sørsida av vatnet til Snåsa, Agle, Lurudalen, Formofoss og frem til Grong. Foto: Harald Duklæt.

Den 12. og 13. juni 1900 ble saken tatt opp i ekstraordinært fylkesting. Fylkestinget skulle avgi uttalelse til Stortinget, som skulle vedta endelig linjevalg. I to dager diskuterte fylkestinget saken. Det stenografiske referatet fra debatten fyller 130 sider i de trykte amtsforhandlingene. H.K. Foosnæs la beslag på omtrent halvparten av sidene.


Under fylkestinget kom et tredje alternativ opp: Snåsalinjen, inklusive et fullverdig sidespor fra Grong til Namsos. Ved avtemming fikk Snåsalinjen med sidespor til Namsos 18 stemmer, mens Beitstadlinjen fikk 12 stemmer.


Året etter vedtok Stortinget Snåsalinjen, men uten sidespor til Namsos. Dette ble vedtatt 20 år senere, men da kun som en smalsporet bane. Til historien hører også at Foosnæs ble vraket som stortingsrepresentant høsten 1900, og var således ikke med på å avgjøre linjevalget i Stortinget.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten