fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Videre utbygging av Nordlandsbanen

Forfatter: Morten Stene

Jernbjelkene som bærer skinnene i de første undergangene nord for Sunnan har en plakett med påskriften "EFTER STATSBANERNES TEGNING, LEVERET 1925 AV VULKAN - OSLO". Foto: Harald Duklæt.

Det gikk så hele 22 år før strekningen Sunnan–Snåsa ble ferdig 30.10.1926. De videre etappene av Nordlandsbanen ble åpnet som følger:

• Snåsa–Grong: 30.10.1929
• Grong–Namsos: 1.7.1934
• Grong–Mosjøen: 5.7.1940
• Mosjøen–Elsfjord: 15.5.1941
• Elsfjord–Finneidfjord: 20.2.1942
• Finneidfjord–Mo i Rana: 15.3.1942
• Mo i Rana–Storforshei: 15.5.1942
• Storforshei–Grønfjelldal: 12.4.1943
• Grønfjelldal–Dunderland: 1.5.1945
• Dunderland–Lønsdal: 10.12.1947
• Lønsdal–Saltdal: 1.12.1955
• Saltdal–Fauske: 1.12.1958
• Fauske–Bodø: 5.6.1962


Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten