fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kjøring av damplokomotiv

Forfatter: Ronald Frøseth

LOKOMOTIV: Lok 11c ble bygd i perioden 1891-1955 og var spesielt beregnet for godstog og anleggsdrift. Loket står på svingskiva og kan dreies til motsatt retning. Foto: Nylands Verksted, Wikimedia Commons.

Lokfører og fyrbøter måtte være samkjørte for å oppnå en fin og økonomisk tur med disse lokene.
Det var enkelte lokførere som krevde å få med seg faste fyrbøtere.


Her kommer en turberetning fra en vanlig dag på jobben til en lokfører.

Kl 04:18 Takk for kaffen. 12 min. til oppmøte, det holder. (Bodde nært).

Kl 04:23 7 min. før stemplingstid. Bra å ha noe å gå på.

Kl 04:26 På med arbeidstøy. Mye kullstøv og oljesøl.

Kl 04:30 Sjekker om det er noen nye sirkulærer i posthylla.

Kl 04.32 Snakker med vakthavende pusserformann om hvilket lok han skal ta ut.

Kl 04:45 Treffer fyrbøteren. Lokfører og fyrbøter kaltes for ”beitet”.

Kl: 04:50 Alle smørepumper og oljekopper skal kontrolleres før de kjører ut av stallen.

Kl: 05:20 Fyring er en kunst for seg. Lite men ofte. (Fyrbøteren).

Kl 05:35 Lokfører gjør seg klar til å kjøre ut av lokstallen.

Kl 05:40 Fyrbøteren dirigerer svingskiva. (De snur loket).

Kl 05:42 De dusjer kullene slik at støvet legger seg.

Kl 05:47 De kvitterer ut olje som skal brukes underveis. (Det var mange glidelager før).

Kl 05:53 Loket er koblet til vognene og vognvisitør gir beskjed om at bremsene er i orden.

Kl 05:55 Togfører (konduktør) leverer bremseseddelen som viser hvor fort de kan kjøre.
Før i tiden var det med konduktør i godstogene.

Kl: 06:00 Toget kjører ut fra stasjonen og har startet på turen sin.

Kl 06:35 Fyrbøteren passer på trykket. Det er litt under maksimum som er 12 kg.

Kl 07:35 Godstoget har en stopp for ut/inn skifting av vogner. Det kunne være mange slike.

Kl 09.00 Skifting er unnagjort på en stasjon. De venter på avgangstid.

Kl 10:12 Krysser et annet tog underveis.

Kl 12:30 De er framme der de bytter personalet.

Kl 12:45 Middag og hvil før de skal returnere tilbake til utgangsstasjonen sin.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten