fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Stoppested og holdeplass

Forfatter: Ronald Frøseth

Sparbu stasjon har blitt holdeplass med leskur, stasjonsbygningen er solgt til private. Foto: Harald Duklæt.

Forklaring på hvordan begrepene stoppested og holdeplass har endret seg over tid hos NSB.


1897-1925
Stoppested:
Hvor der vel haves andre spor end Hovedlinjen,men hvor der i expeditionen er gjort begrændsning enten med hensyn til, hvad eller hvor hen der kan expederes , eller med hensyn til stedet, hvor fragten kan erlægges.
Holdeplass: Hvor der ikke haves andre spor end hovedlinjen, men hvor der kan expederes reisende og gods i større eller mindre udstrækning.


1926-1945
Stoppested:
Stoppested er et ekspedisjonssted med eller uten sidespor hvor der i full utstrekning ekspederes reisende og gods, men hvor togmeldinger ikke mottas eller sendes.
Holdeplass: Holdeplass er et ekspedisjonssted med eller uten sidespor hvor ekspedisjon av reisende og gods er begrenset og hvor togmeldinger ikke mottas eller sendes.


1946-1963
Stoppested:
Stoppested er et ekspedisjonssted hvor det i full eller begrenset utstrekning ekspederes reisende eller gods, men hvor togmeldinger ikke ekspederes. (Togmeldinger har med togframføring å gjøre.)
Holdeplass: Holdeplass er et sted på linjen hvor alle eller enkelte tog stopper for av- eller påstigning av reisende, men hvor det ikke er stasjonert personale for ekspedisjon.


Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten