fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Stasjonenes arkitektoniske særpreg

Forfatter: Morten Stene

RØRA OG BYAFOSSEN: Stasjonene er bygd etter typetegninger og har mange fellestrekk. Foto: Harald Duklæt/Foreningen Gamle Steinkjer.

Stasjonene mellom Hell og Sunnan har en særpreget stil. De er preget av en overgang fra sveitser- og dragestil til jugendstil. Alle stasjonene bortsett fra Røra og Byafossen er spesialtegnet. Tre er fredet (Langstein, Skogn, Levanger), to er vernet (Hell, Skatval).

Arkitektene. Stasjonsanleggene på strekningen Hell – Sunnan er tegnet av arkitektene Paul Due og Paul Armin Due, som var far og sønn og arbeidet i samme arkitektfirma.

Ut fra stasjonenes utforming er det rimelig å tro at Paul Due tegnet stasjonene fra Stjørdal til Levanger, mens Paul Armin Due tegnet stasjonene fra Rinnan til Steinkjer, samt Hell stasjon.

ARKITEKTENE: Paul Due (1835-1919) og Paul Armin Due (1870-1926). Foto: Ukjent.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten