mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skip

Skip - Foto: Einar Sandvik
Skip - Foto: Einar Sandvik

Hvorfor er skip et av de vanligste motiva blant jordbruksristningene?

Kanskje er skipa avbilda for å bringe lykke på sjøen, men forskerne har helst tenkt seg at skipa var med i religiøse seremonier, og at en har avbilda seremoniene for å forlenge krafta av dem. Det er mest sannsynlig at disse seremoniene hadde med død og fruktbarhet å gjøre.

I mange kulturer har folk trodd at de døde måtte reise med båt over vatn eller elver i dødsriket for å komme fram til det stedet der de skulle være. Kanskje skal helleristningsskipa symbolisere skipet de døde skulle reise med.

Det kan også godt tenkes at ei reise med båt var en del av begravelsesritualet i bronsealderen. Hvorfor er det så mange bronsealderristninger i Sør-Beitstaden, mens bronsealdergravhaugene er konsentrert ved Toldnes? Kan det tenkes at det ble utført begravelsesritualer ved helleristningsfelta før de døde ble ført i skip over til Toldnes?

Det finnes helleristninger fra andre steder i landet der sol og skip er plassert sammen, og dette kan bety at skipet var et symbol på reisa sola gjør over himmelen. Skipet ble dermed et symbol på fruktbarhet, for folk så at sola ga varme og liv til planter, dyr og mennesker.

Bronsealder
Gravhaugen på Skåtangen
Plassering
Utforming
Gravfeltet på Toldnes
Plassering
Utgraving av feltet
Funn
Utforming av gravrøysene
Frøset
Helleristningsfelt på Bardal
Teknikk
Motiver
Skip
Spiraler
Spiraler som malstrømsymbol
Husdyr
Redskap
Mannsfigur
Fotsåler