onsdag, 21.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Undersøkelsen

Forfatter: Egge Historielag v/Gunnar Fossum og Torbjørn Haugen.

Det var i forbindelse med mitt hovedfagsprosjekt om trekantanlegg i Trøndelag at jeg søkte om tillatelse til å undersøke et slikt anlegg i Gjævranmarka ( haug 24). Undersøkelsen pågikk over to uker i juli 2001. Vi fikk god hjelp fra Egge historielag til å rydde kratt og buskas på og rundt haugen før vi kunne komme i gang. Grunneier Eirik Qvam og hans foreldre var også til veldig god hjelp.

Jeg bestemte meg for å snitte alle de tre armene, altså dele dem på langs. Dette gjør vi både for å få gode profiler og for å få et innblikk i hva haugen måtte skjule. På grunn av dårlig vær, og det faktum at haugen ligger i ei myr, gikk arbeidet noe tregere enn forventet.

I to av armene var profilen veldig klar, og man kunne tydelig se de forskjellige utvaskingslagene. Vi kunne også tydelig se at haugen var bygd av torv. Helt nederst var det en tynn stripe med kullholdig jord. Innerst mot midten fant vi en stor stein, som viste seg å være en bautastein.

Det var også en del stein rundt denne, som sannsynligvis har blitt brukt til å støtte opp bautasteinen da haugen ble bygd. Rundt og under bautaen fant vi også mye kull, og fikk tatt ut en kullprøve som nå er sendt til 14C-datering på NTNU Den siste armen var veldig omrotet og ødelagt, sannsynligvis som følge av en rotvelt.

Etter at vi hadde snittet alle tre armene, åpnet vi et område i midten for å ta ut bautasteinen.
Bautasteinen var 1,7 meter lang, og det lå en god del støttesteiner rundt.
Bortsett fra bautaen ble det ikke gjort noen funn.

Gjævran i forhistorisk tid
Gjævran i middelalderen
Skogsveg innover i Gjævranmarka
Gravhaug: En langhaug
Arkeologisk undersøkelse
Bakgrunn
Undersøkelsen
Bautaen
Gravfelt i Gjævranmarka
Gravrøys
Hvordan bodde folkene i Gjævranmarka
Målingene
Jernalderhus