onsdag, 21.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bautaen

Forfatter: Egge Historielag v/Gunnar Fossum og Torbjørn Haugen.

Her er bautasteinen reist på sin opprinnelig plass. - Foto: Arvid Henriksen.

Til slutt rekonstruerte vi alt det vi hadde gravd. All jord og torv ble lagt på plass, og bautasteien ble reist der vi mener den sto den gangen haugen ble bygd. Restaureringen ble forsøkt gjort så pent som mulig, men det er dessverre begrenset hvor pent det blir etter man har gravd. Jeg vil komme tilbake etter snøen har gått for å se hvordan det ser ut, og eventuelt rette litt på skadene.

Etterarbeid
Så er det tid for etterarbeidet. Først skal det skrives en rapport, som vil bli sendt til historielaget og grunneier som takk for hjelpen. Så skal jeg prøve å få ny kunnskap ut av utgravingen, og forhåpentligvis kunne si noe nytt om trekantanleggene når hovedfagsoppgaven en dag blir ferdig. Denne utgravingen var kun en av mange brikker som skal falle på plass. Utover høsten og våren skal jeg gjennomføre en befaring i trøndelagsfylkene for å se om jeg kan finne noen fellestrekk som vil gi ny kunnskap og hjelpe meg til å forstå hva trekantanleggene har betydd i jernaldersamfunnet.

Gjævran i forhistorisk tid
Gjævran i middelalderen
Skogsveg innover i Gjævranmarka
Gravhaug: En langhaug
Arkeologisk undersøkelse
Bakgrunn
Undersøkelsen
Bautaen
Gravfelt i Gjævranmarka
Gravrøys
Hvordan bodde folkene i Gjævranmarka
Målingene
Jernalderhus