fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Linjen og linjetjenesten

Forfatter: Harald Duklæt

Ved Reinsvatnet. Vokterboligene langs linja er lette å kjenne igjen. I 1. etg. var det to stuer og kjøkken, i 2. etg. soverom og i kjelleren et bad. I uthuset var det utedo, vedbod og plass for noen få husdyr. Foto utlånt av Steinkjer bibliotek.

Opprinnelig var linjestrekningene inndelt i 5 distrikter (Kristiania, Drammen, Hamar, Throndhjem og Stavanger) med en distriktssjef. Linjens arbeidsområder ble inndelt i egne avdelinger. Hver avdeling ble styrt av en baneformann og en banevokter. En banemester var overordnet for disse, og lokalt var det banemester i Levanger, Steinkjer og Grong.

Avdelingene hadde ulik lengde, men avstanden mellom vokterboligene var ofte rundt 5 km eller noe mer. Strekningen ble visitert to ganger per døgn av baneformann eller banevokter. Skinnegangen, sporvekslere, planoverganger, stikkrenner gjerder og grinder ble ettersett, og om sommeren var det viktig å oppdage branner som var startet av gnistregn fra lokomotivene. Om vinteren var det snørydding og isrensking.

I tillegg til visitering var det mye vedlikehold av linjene. Skinnegangen måtte rettes opp ved at «ballasten» som besto av pukk eller sand måtte pakkes under svillene med pukkhakker eller spader. Større arbeider som skifte av sviller og skinner ble utført ved hjelp av innleide sesongarbeidere.


Kilder: Paul Almåsvold og Per Myhre

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten