lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt i Gjævranmarka

Forfatter: Egge Historielag v/Gunnar Fossum og Torbjørn Haugen.

Foto: Arvid Henriksen
Foto: Arvid Henriksen

Vegviser ”Til Gravfelt”
Vegviseren peker østover og viser oss et stort fornminneområde. Det er graver i form av gravfelt og spredte enkeltgraver. Det er rydningsrøyser og åkerreiner som er spor etter at området har vært dyrket i forhistorisk tid. Området er omkring 200 x 200 m stort og skråner i et relativt flatt område ved driftsveien opp mot Østbymyra. Lengst vest ligger en konsentrasjon av forskjellige gravhauger. De er runde, trearmede, (stjerneformet) og avlange. Disse kan dateres til yngre jernalder. Både menn og kvinner ble gravlagt i runde hauger.

Gjævran i forhistorisk tid
Gjævran i middelalderen
Skogsveg innover i Gjævranmarka
Gravhaug: En langhaug
Arkeologisk undersøkelse
Bakgrunn
Undersøkelsen
Bautaen
Gravfelt i Gjævranmarka
Gravrøys
Hvordan bodde folkene i Gjævranmarka
Målingene
Jernalderhus