tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hvordan bodde folkene i Gjævranmarka

Forfatter: Egge Historielag v/Gunnar Fossum og Torbjørn Haugen.

Richard Binns med sitt "Fluxgate gradiometer" - Foto: Torbjørn Haugen

HVOR og HVORDAN bodde folkene i Gjævranmarka i forhistorisk tid?

Vi i Egge Historielag ville ha svar på disse spørsmål. Høsten 1997 engasjerte vi geologen Richard Binns og arkeologen Kari Støren Binns fra Trondheim. De foretok arkeologiske undersøkelser med et spesiallaget instrument ”Fluxgate gradiometer” som kan registrere fornminner som ildsteder, kokegroper eller brannflak på inntil 2 meters dybde. Formålet med disse undersøkelser var å forsøke og registrere et eller flere jernaldergårdsanlegg knyttet til konsentrasjonen av gravanlegg fra eldre og yngre jernalder som var kjent fra tidligere kartlegging av Gjævranmarka.
Ut i fra disse opplysningene plukket vi ut to områder som vi ville prøve og finne daterings materiale i form av trekull.
Det første feltet av disse lå sør- øst for det store gravfeltet. Her renner det en bekk ned fra myrene lenger øst. Gravfeltet fortsetter egentlig nesten helt frem til bekken, langs en antatt forhistorisk hulveg som fører sørover fra midt på den øvre delen av gravfeltet omtrent langs gårdsgrensen Østby – Gjævran.

Gjævran i forhistorisk tid
Gjævran i middelalderen
Skogsveg innover i Gjævranmarka
Gravhaug: En langhaug
Arkeologisk undersøkelse
Bakgrunn
Undersøkelsen
Bautaen
Gravfelt i Gjævranmarka
Gravrøys
Hvordan bodde folkene i Gjævranmarka
Målingene
Jernalderhus